تاییدیه ها


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

جهت مشاهده تأییدیه مرکز تأیید صلاحیت آلمان لینک ذیل را انتخاب نمایید.

http://www.dakks.de/content/akkreditierte-stellen-dakks?Regnr=D-ZM-18949-01-00

جهت مشاهده تأییدیه مرکز تأیید صلاحیت ترکیه لینک ذیل را انتخاب نمایید.

http://www.qatechnic.com/hizmet/akreditasyonlarimiz/