ISO 14001


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)

 مقررات زیست محیطی روز به روز سختگیرانه تر گردیده و مشتریان و سهامداران، هر روز تقاضای بیشتری در مورد کاهش تاثیرات زیست محیطی فرآیند کسب و کار خود داشته و خواهان شفاف سازی جنبه هایی زیست محیطی سازمانی می باشند؛ که نیز امر نشان دهنده بهبود عملکرد خود در قبال بشریت و نسل های آینده می باشد. سیستم مدیریت زیست محیطی، سازمان شما را در کنترل بسیاری از جنبه های زیست محیطی عمده همراهی می نماید. همچنین افزایش آگاهی در راستای توسعه پایدار، موجب افزایش قرارگیری سازمان های تاثیرگذار در موضوع محیط زیست در مرزهای رقابتی می گردد. سیستم مدیریت زیست محیطی، بیانگر بالا رفتن کسب و کار شما در پله های مسؤلیت پذیری است.

تحت کنترل درآوردن فرآیندها و چالش های کلیدی، نیازمند این است که شما از توانایی لازم برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت های بهبود خود برخوردار باشید.

 مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی:

  • شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود جهت کارآيي زيست محيطي
  • اطمینان از تطابق با نيازمندي هاي قانونی زيست محيطي
  • صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به مصرف انرژي، پسماندها و مواد اوليه
  • قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژیک خود
  • رویکرد ساختار يافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها
  • ایجاد روابط خوب با مشتريان به عنوان يك تأمين كننده محصولات يا خدمات
  • كاهش ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان
  • استفاده بهينه از منابع طبيعي

شرکت QA TECHNIC در زمینه ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 14001) آماده ارایه خدمات ثبت و صدور گواهینامه با تأییدیه از مرکز اعتبار بخشی آلمان (DAKKS) و مورد تایید انجمن نهادهای اعتباردهی (IAF) می باشد.

جهت ارایه درخواست گواهینامه لینک ذیل را انتخاب نمایید.

ثبت درخواست گواهینامه