دفاتر ایران


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

 

دفتر مرکزی:

شیراز: خیابان زند-نرسیده به هتل پارس-جنب دفتر مرکزی هواپیمایی آسمان-ساختمان امید-واحد11

تلفن های تماس: 32333029-071 ، 32306289-071

فکس: 32357778-071