ISO 9001


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

یستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)

        مشتریان روز به روز تبدیل به اشخاصی آگاه تر در زمینه های گوناگون از جمله کیفیت در خدمات و محصولات می گردند. آنها می خواهند بدانند که آیا کسب و کار شما نیاز های آنان را برآورده خواهد ساخت. سیستم مدیریت کیفیت نشان دهنده تعهد شما به خواسته ها و رضایتمندی مشتری و دستیابی سازمان به اهداف تعیین در راستای خواسته های مشتریان می باشد.

سیستم مدیریت کیفیت، علاوه بر ایجاد اطمینان در مشتری برای استفاده از خدمات/محصولات شما، یک ابزار مدیریتی بسیار قدرتمند است که می تواند سازمان را در راه دستیابی به اهداف خود، با استفاده از منابع در دسترس یاری رساند.

این سیستم مدیریتی مجموعه­ ای از سیاست ها، فرایند ها و روش­ های اجرایی است که برای برنامه ­ریزی و اجرای خدمات اصلی یک سازمان طراحی می­شود. یک سیستم مدیریت کیفیت موثر این توانایی را به سازمان می ­دهد تا به راحتی قابلیت شناسایی، پایش، کنترل و افزایش فرایند های ارایه خدمات خود را انجام داده و در نهایت به بهبود عملکرد آن­ ها بپردازد.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شما را در توسعه رضایتمندی مشتری، دستیابی به یکپارچگی و بهبود فرآیند های سازمان یاری خواهد نمود. این سیستم می تواند شما را در به حداقل رساندن ریسک عدم برآورده شدن انتظارات مشتری یاری نماید.

یک سیستم مدیریت کیفیت می­ تواند به شکل زیر تعریف شود :

" مجموعه ­ای از فرایند های هماهنگ برای راهنمایی و هدایت منابع مالی و انسانی سازمان در راستای بهبود مستمر اثر بخشی و کارایی خود."

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت:

  • ایجاد اطمینان در مشتریان و سایر طرف های ذینفع؛
  • ایجاد کنترل بیشتر بر فرآیند های سازمان؛
  • بهبود ارتباطات درون سازمانی؛
  • ایجاد بستری مناسب جهت بهبود؛
  • حفظ و ارتقاء سطح دانش فنی و سطح آگاهی منابع انسانی می باشد.

شرکت QA TECHNIC در زمینه ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) آماده ارایه خدمات ثبت و صدور گواهینامه با تأییدیه از مرکز اعتبار بخشی آلمان (DAKKS) و مورد تایید انجمن نهادهای اعتباردهی (IAF) می باشد.

جهت ارایه درخواست گواهینامه لینک ذیل را انتخاب نمایید.

ثبت درخواست گواهینامه