آموزش


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

آموزش؛اصلی اساسی،مهم و خلل ناپذیر در سیر تکامل و پیشرفت جوامع بشری در طی اعصار مختلف علی الخصوص دو سده ی اخیر بشمار می آید. انسان امروزی به واسطه ی بکارگیری این اهرم توانسته موانع پیشروی خود را برطرف و طبیعت را به خدمت خویش درآورد. این موضوع زمانی بیشتر خود را نمایان می سازد که در طی چند دهه ی اخیر کشورهایی توانسته اند با ایجاد بستر های مناسب جهت نهادینه نمودن آموزش در همه ی حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خویش، خود را در زمره ی کشورهای توسعه یافته جهان جای دهند. همچنین با نگاهی به جوامع جهان سوم متوجه خواهیم شد که مهمترین عامل ایستایی و چالش های های فراگیر پیش رو نبود نظام کارآمد آموزشی است. هرچند به علت فقدان نهادهای کارا روز به روز بر حجم مشکلات در چنین کشورهایی افزوده می شود. بدیهی است که در مرحله ی نخست جهت فائق آمدن بر این مشکلات ایجاد یک سیستم آموزشی یکپارچه و منطبق با استانداردهای بین المللی در حوزه های مختلف ضروری می باشد. از طرف دیگر آنچه در بخش آموزش از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در اولویت برنامه های آموزشی قرار می گیرد، استفاده از تجربیات و متدولوژی های نوین علم مدیریت از یک سو و تجربیات مدیریتی کشورهای پیشرو در زمینه های مختلف از سوی دیگر که به صورت استانداردهای متفاوت و متناسب با حوزه های مختلف طراحی و در حال اجر است. بنابراین  می توانیم با بکارگیری برنامه های فوق که به صورت عملی پاسخگوی نیازهای حال جامعه می باشد و تجربه ی چند دهه ای کشورهای توسعه یافته که کارایی آنها را آزموده، در مسیر پیشرفت و آبادانی گام نهیم.

  مجموعه QA TECHNIC نیز با علم به این موضوع و آگاهی از سیطره ی اندیشه های سنتی و غیر کارا در مدیریت بخش های صنعتی و آکادمیک کشور ضرورت توجه روزافزون به این مبانی و پیاده سازی این نظریات به صورت عملیاتی در میان جامعه ی صنعتی و دانشگاهی را به عنوان خط مشی ملحوظ نظر خویش قرار داده است. از همین رو از سال 2009 و بعد از آغاز به کار، این مجموعه با بکارگیری افراد متخصص و مجرب در زمینه های مختلف علی الخصوص علوم مدیریتی، ضمن آموزش اصول نوین مدیریتی به مدیران و کارکنان بخش های مختلف صنعت در اقصی نقاط کشور، با پیاده سازی برنامه ای بلند مدت و با همکاری جامعه ی دانشگاهی کشور و در راستای تربیت نسلی نو و ایجاد بستری مناسب جهت تغییر فرهنگ آموزش سنتی به دنبال تربیت مدیرانی به روز و مسلح به تکنیک های کاربردی در راستای اهداف کلان تعالی سازمانی قدم برمی دارد. این مجموعه مفتخر است با آموزش بیش از 30 هزار نفر از هم اکنون آهنگ خوش صدای گام های توسعه ی همه جانبه ی کشور و حرکت در مسیر خودکفابی را به صدا در آورده و در این زمینه با افتخار پذیرای نظریات بلند منشانه و دلسوزانه همه ی متخصین این عرصه خواهد بود و برای احتزاز پرچم این سرزمین دست همه را به گرمی خواهد فشرد .