قوانین ثبت نام


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

قوانین عمومی      

 1. حداکثر تأخیر ورود به دوره آموزشی 15 دقیقه می باشد.
 2. پس از دریافت کارت ورود به دوره در جلسه نخست، همراه داشتن کارت ورود به دوره الزامیست.
 3. استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع است.
 4. در صورت تغییر شماره تلفن همراه و اطلاعات دیگر، خواهشمند است با شماره 32333029-071 مشخصات جدید را اطلاع دهید.
 5. در صورتی که متقاضی نتواند امتیاز لازم را کسب نماید این شرکت از ارائه مدرک به ایشان خودداری نموده و متقاضی موظف می باشد بصورت مجدد در آزمون های شرکت نموده و امتیازات لازم را کسب نمایند.
 • اعطاء گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل و کسب حداقل نمره قبولی می­باشد.
 1. شرکت نکردن در آزمون پایان ترم به منزله کسب نمره صفر خواهد بود و از فراگیر به صورت مجدد آزمون گرفته نخواهد شد.
 2. دریافت گواهینامه پایان دوره (در صورت قبولی)، حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره و یا تسویه حساب امکان پذیر است. کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدّت مذکور معدوم خواهد شد.
 • چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل حسابداری معاونت آموزشی تحویل نامبرده خواهد شد.
 1. جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می باشد.
 2. هرگونه اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی فقط از طریق سامانه پیام کوتاه انجام می پذیرد.
 3. ثبت نام، شرکت در دوره و مدرک اعطایی پایان دوره، هیچ گونه تعهدی مبنی بر اشتغال به کار متقاضی ایجاد نمی­کند.
 4. اشراف کامل دانشجو به مطالب پيش نياز دوره  الزامي مي باشد.
 5. جهت تکميل مراحل ثبت نام ارائه کپي کارت ملي الزامي مي باشد.

قوانین دوره های کوتاه مدت:

 1. در صورت انصراف متقاضی از شرکت در کارگاه های آموزشی کوتاه مدت، اگر متقاضی یک ماه به بالا پیش از برگزاری دوره انصراف دهد، مبلغ نخست واریزی (هزینه ثبت نام اولیه) 50% از هزینه، دو هفته پیش از برگزاری دوره 30% و کمتر از دو هفته هیچ هزینه ای به ایشان باز پس نمی گردد. همچنین هزینه مازاد دوره توسط شرکت به ایشان باز پس خواهد گردید.

قوانین دوره های بلند مدت و نیمه حضوری:

 1. در صورت انصراف متقاضی از شرکت در کارگاه های آموزشی که بصورت اقساط بلند مدت می باشد، اگر متقاضی یک ماه به بالا پیش از برگزاری دوره انصراف دهد، مبلغ نخست واریزی (هزینه ثبت نام اولیه) 50% از هزینه، دو هفته پیش از برگزاری دوره 30% و کمتر از دو هفته هیچ هزینه ای به ایشان باز پس نمی گردد. همچنین هزینه مازاد دوره توسط شرکت به ایشان باز پس خواهد گردید.
 2. پرداخت به موقع اقساط دوره های آموزشی الزامی بوده و در صورت عدم پرداخت اقساط و یا عدم بموقع اقساط، مشمول جریمه طبق قوانین جاری ارائه شده از سوی بانک مرکزی می گردد.
 3. دانشپذیران دوره های بلند مدت می بایست پروژه پایانی و یا گزارش کارآموزی را در موعد مشخص تحویل مدرس نمایند.

قوانین دوره های غیر حضوری:

 1. پس از ثبت نام هیچ گونه هزینه ای باز پرداخت نمی گردد.
 2. متقاضی می بایست پروژه پایانی را ارسال نماید.

متقاضی می بایست در آزمون مجازی حداقل نمره قبولی را اخذ نماید.

اینجانب کلیه موارد فوق را تأیید می نمایم.