ISO 45001


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001:2018)

 

این استاندارد در سازمان هایی موثر خواهد بود که جنبه های بارز ایمنی و عوامل زیان آور محیط کار از پتانسیل بالایی در راستای آسیب به خدمات، اموال و پرسنل برخوردار باشد. مدیران این سازمان ها با اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توان شناسایی عوامل بروز خطر را پیش از رخ دادن افزایش داده و موجب افزایش سطح رضایت پرسنل و در نتیجه خدمات و محصولات خود خواهند بود. امروزه سازمان ها دریافته اند که در انجام کلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یک سیستم مدون و کارآمد بسیار مناسب تر از روش های اصلاح بعد از برخورد با شرایط ناایمن و پس از وقوع حادثه است. بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یک سیستم مدیریت با رویکرد پیشگیری از حوادث در سازمان ها بیشتر احساس می شود. تعهد مستحکم شما به حفظ بهداشت و ایمنی کارکنان خود، عاملی جهت برجسته نمودن و تمایز، در بازار رقابتی است. سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی، نمایانگر عزم شما در حفاظت از کارکنان در برابر رویدادهای خطرناک می باشد. اطمینان از ایمنی کارکنان همچنین می تواند باعث بهبود تصویر سازمان و جذب نیروهای شایسته گردد.

 

 مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

  • ايجاد تفكر طرح ريزي شده و مستند در ارتباط با ايمني و بهداشت حرفه ای
  • ايجاد ساختار شفاف براي مديريت
  • افزايش آگاهي و دانش در خصوص مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای
  • كاهش احتمال به وجود آمدن حوادث رویدادها و بيماري هاي حرفه ای
  • كاهش هزينه ها با جلوگیری از حوادث و توقف هاي ناخواسته به دليل بيماري ها و حوادث ناشي از كار
  • شناسايي و كنترل كانون هاي خطر و ايجاد نظام فعال در برخورد با معضلات ايمني و بهداشت حرفه ای كاركنان

                                                                             

شرکت QA TECHNIC در زمینه ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001) آمادگی خود را جهت خدمات عنوان شده اعلام می نماید.

جهت ارایه درخواست گواهینامه لینک ذیل را انتخاب نمایید.

ثبت درخواست گواهینامه