درباره ما


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

هاد گواهی دهنده QA TECHNIC با تأییدیه از مرکز تأیید صلاحیت آلمان (DAKKS)  و ایجاد شعب مختلف در بیش از پانزده کشور و احراز صلاحیت سازمان ها با استفاده از ممیزی و بازرسی های منطقی توانست جایگاه خود را در میان مراکز گواهی سیستمی تثبیت نماید. همچنین به عنوان Notified Body ثبت شده به شماره 2138 نزد مرجع اتحادیه اروپا، در زمینه خدمات صدور گواهینامه محصول CE فعالیت می نماید.

در فوریه سال 2009 با آزمون های مختلفی که توسط گروه QA TECHNIC  انجام گردید، موفق به دریافت نمایندگی از آن مجموعه توسط شرکت کسب و کار محک آریا به نمایندگی آقای محمود جلالی در ایران شدیم. با توجه به اهمیت اهداف سیستم های مدیریتی که موجب تحول سازمان می گردد، وظیفه خود می دانیم تا به بهترین نحو احراز صلاحیت ها را انجام داده و جهت بهبود کسب و کار سازمان ها کلیه توان خود را به کار گیریم.