صدور گواهینامه سیستم


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

      پیش نیاز تجارت و ارائه خدمات در شرایط برابر، بر این اصل استوار است که هر خدمت و محصولی که به طور رسمی در یک کشور یا یک منطقه اقتصادی پذیرفته شده باشد، در سایر کشورها و مناطق اقتصادی دیگر نیز بدون نیاز به آزمون مجدد، بازرسی مجدد و گواهی مجدد بطور آزادانه گردش داشته و مورد پذیرش قرار گیرد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در سال 2002 میلادی شعار " یک استاندارد، یک آزمون، مورد پذیرش در همه جا " را برای نیل به این هدف انتخاب کرد.

هدف از تأیید صلاحیت، ارزیابی سیستم آزمایشگاه های آزمون (محصول و تشخیص پزشکی)، کالیبراسیون و بازرسی، گواهی کردن بوده تا اثبات شود ارزیابی انطباق با الزامات بین المللی در تطابق بوده و تجارت و خدمات فرامرزی آن گونه که مورد نظر مراجع و سازمان های تجاری و دولتی است، تسهیل شود.

هدف نهایی تأیید صلاحیت، دستیابی به ارزیابی انطباق یک باره است که در سطح بین المللی مورد پذیرش باشد. نظام تسهیل تجارت فرامرزی و ارائه خدمات در سطوح بین المللی در صورتی می تواند خوب و مناسب کار کند که نهادهای تایید صلاحیت و نهادهای ارزیابی انطباق ( آزمایشگاه های آزمون،کالیبراسیون، تشخیص پزشکی، شرکت های بازرسی و نهادهای گواهی کننده ) به طور کامل با الزامات پذیرفته شده در سطح جهانی و با روشی همسان کار کرده و منافع همه طرف های ذیربط از جمله تنظیم کنندگان مقررات قانونی و عموم مردم را در نظر داشته باشد.

 

با توجه به تأییدیه این شرکت گواهی دهنده توسط مرکز تأیید صلاحیت آلمان و عضویت این مرکز در انجمن نهادهای اعتباردهی (IAF)، این شرکت توانایی تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق با الزامات بین المللی را در سطوح بین المللی داراست.

لیست خدمات گواهی سیستم

فهرست خدمات صدور گواهی سیستم با تأییدیه از مرکز تأیید  (IAS) امریکا به شرح زیر می باشد:
 • سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
 • سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
 • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000)
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001)
 • سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)

 

 1. فهرست خدمات صدور گواهی سیستم با تأییدیه از مرکز تأیید صلاحیت ترکیه (TURKAK) به شرح زیر می باشد:

 

 • سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
 • سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
 • سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی (ISO 13485)
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی (ISO 22000)
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)

 

 1. فهرست خدمات صدور گواهی سیستمیQA TECHNIC به شرح زیر می باشد:

 

 • سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)
 • سیستم مدیریت یکپارچه (کیفیت – ایمنی – زیست محیطی) (IMS)
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی و قطعات (ISO/TS 16949)
 • سیستم کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی (HACCP)
 • سیستم مدیریت آموزش (ISO 10015)
 • سیستم مدیریت کیفیت در مسئولیتهای اجتماعی (SA 8000)
 • استاندارد جهانی مواد غذایی  Global Food Standard) BRC)
 • استاندارد(EUROGAP (Good Agriculture Practices
 • استاندارد(GMP (Good Manufacturing Practices
 • استاندارد(GCP (Good Clinical Practices)
 • استاندارد(GDP (Good Distribution Practices
 • استاندارد(GLP (Good Laboratory Practices 
 • استاندارد (GRP (Good Regulatory Practices
 • استاندارد (GTP (Good Transportation Practices
 • استاندارد Good Dental Practices
 • استاندارد Customer Satisfaction
 • استاندارد Supply Chain
 • استاندارد(SFBB (Safer Food, Better Business
 • استاندارد بین المللی مواد غذاییInternational Food Standard) IFS)

شما می توانید درخواست خود را دراینجا ثبت نمایید. همکاران ما پس از بررسی های لازم نتایج را به شما ارائه می نمایند.

صدور گواهینامه سیستم